Iværksættersparring

Manger du god sparring på dine iværksætterdrømme? Det er gratis og det virker!

Hvis du går og drømmer om at blive iværksætter, så har du sikkert mange spørgsmål til, hvordan du får den bedste start. Et godt sted at starte er hos Silkeborg Business, hvor vi har professionelle rådgivere, der står klar til at give dig en gratis 1:1 sparring. Som sparringspartnere vil vi forsøge at definere de udfordringer, som du går og bokser med, og finde frem til mulige løsningsmodeller.

Iværksættersparringen kan eksempelvis omhandle emner som:

• Forretningsidéen – er den bæredygtig
• Salg og markedsføring – hvordan kommer du godt fra start
• Hjælp til generel opstart – de praktiske elementer
• Forretnings- og handlingsplaner – den tidlige strategi
• Netværkskontakter – hvor finder du dine forbindelser

Har du spørgsmål, så kontakt Bent Thomassen på tlf. 2059 8820 eller på mail: bt@silkeborgbusiness.dk

Bent Thomassen
Tlf. 2059 8820