Søg
Close this search box.

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Dataansvarlig

Silkeborg Business
Torvet 2a
8600 Silkeborg
CVR: 14697292
Tlf.: +45 87204711
Mail: kontakt@silkeborgbusiness.dk

Behandling af persondata og formål

Silkeborg Business behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med medlemskab, deltagelse i arrangementer, indkøb eller opfyldelse af kontrakter og aftaler. Derudover behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er ansøger til ledige stillinger, er ansat, praktikant, medlem af repræsentantskabet eller bestyrelsen. De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af Silkeborg Business’ personale alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem. Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger, undtaget herfra er ansatte og medlemmer af bestyrelsen, hvor vi også behandler fortrolige oplysninger (Cpr-nr.) og hvis det er relevant følsomme oplysninger i form af evt. helbredserklæringer.

Ansøgere

Med fremsendelsen af din ansøgning til os giver du samtykke til, at vi må behandle de personoplysninger, vi har modtaget fra dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende en mail til os med besked om, at du trækker dit samtykke og dermed også din ansøgning tilbage. Hvis din ansøgning ikke fører til ansættelse hos os, sletter vi personoplysningerne om dig senest efter 6 måneder.

Hjemlen til behandlingen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f)

Ansatte

Hvis du er eller bliver ansat i Silkeborg Business, opbevarer vi din ansøgning og dermed dine persondata til brug i den videre ansættelsesproces. I den forbindelse beder vi dig opgive dit CPR-nummer til brug ved oprettelse i vores IT-systemer, og i forbindelse med lønudbetaling, kontakt med pensions- og forsikringsselskab, kommune og lignende. Vi beder dig oplyse navn og kontakt-oplysninger på dine nærmeste pårørende, som vi naturligvis kun vil kontakte i nødstilfælde.

Hjemlen er Persondataforordningens artikel 6.1 (b)

Bestyrelsesmedlemmer

I forbindelse med medlemskab af Silkeborg Business’ bestyrelse, er det lovpligtigt, at du foruden dine personlige kontaktoplysninger også opgiver dit CPR-nr. Disse oplysninger videregives kun til statslige myndigheder, bank og revisor.

Hjemlen er Persondataforordningens artikel 6.1 (b)

Deltagere på arrangementer

Når du tilmelder dig til et arrangement skal du vide, at vi videregiver oplysninger som navn, stillingsbetegnelse samt navnet på den virksomhed du kommer fra til eksterne oplægsholdere samt de andre deltagere i form af en deltagerliste. Det kan endvidere forekomme, at der bliver taget situationsbilleder under arrangementet til brug for Silkeborg Business egne medier f.eks. nyhedsbreve og sociale medier fx vores LinkedIn profil. 

Hjemlen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f)

Medlemmer af Business 100

For medlemmerne af Business100 bliver der indsamlet personoplysninger til brug for afvikling af rejser – herunder kopi af pas. Oplysningerne bruges til reservation af billetter, overnatning og virksomhedsbesøg, hvor dette er nødvendigt.

I forbindelse med arrangementerne udarbejdes en deltagerliste hvor deltagernes navn, email, telefonnummer og billede fremgår, formålet er mulighed for netværk, sparring, aftaler om fælles kørsel og kontakt mellem deltagerne.

Oplysningerne slettes umiddelbart efter rejsens afvikling og opbevares ikke efterfølgende.

Hjemlen er Persondataforordningens artikel 6.1 (f)

Modtagere af iværksættervejledning

Når du får vejledning, anmodes du om at oplyse virksomhedens CVR-nummer, dit navn, tlf.nr. og email. Disse oplysninger registreres i et fælles system som deles med Erhvervshus Midtjylland. Registreringen er behørigt anmeldt til Datatilsynet, og Erhvervsstyrelsen er din garant for, at oplysningerne er sikret på betryggende vis.

Hjemlen er Persondataforordningens artikel 6.1 (c)

Kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed. Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed. Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed. Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Hjemlen er Persondataforordningens artikel 6.1 (b)

Videregivelse af persondata

I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan der være behov for, at tredjemand benytter dine personoplysninger for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt. Der kan der være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, f.eks. fragt, reparationer, installationer, kredittjek og betalingsservice. Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det – fx. i forbindelse med lønudbetaling til ansatte.

Samtykke

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang, vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hjemmesider, sociale medier og markedsføring

I forbindelse med din færdsel på Silkeborg Business’ hjemmesider og sider på sociale medier, registreres din og andre brugeres færdsel via ”cookies”. Disse oplysninger anvendes til at måle trafikken og føre statistik over de mest besøgte sider. Du er fuldstændig anonym i denne statistik. Når du sender oplysninger via formularer fra vores hjemmeside, foregår dette via en sikker forbindelse (SSL-kryptering).

Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os