HR Silkeborg

Vær en del af Silkebrogs HR-netværk

Er du HR-ansvarlig eller HR-medarbejder i en virksomhed i Silkeborg, og vil du løbende opdateres med ny og relevant viden om HR?

Vil du samtidig gerne være en del af et stærkt lokalt netværk af andre med samme typer opgaver og udfordringer som dig, og hvor I deler viden, erfaringer og kan hjælpe hinanden? Så er Silkeborgs HR Netværk måske noget for dig.

Netværket er sat i verden for at bidrage til, at I – Silkeborgs virksomheder – har de bedst mulige forudsætninger for at tiltrække og fastholde den arbejdskraft, som I har behov for. Både her og nu, og i fremtiden.

Ved møderne arbejder vi på både strategisk, taktisk og operationelt niveau, ved at vi inviterer eksterne oplægsholdere ind, der formidler relevant og ny viden om HR-relaterede emner som f.eks. forretningsdrevet HR eller den nye whistleblower-ordning. Og vi afsætter god tid til, at I kan dele erfaringer og bruge hinandens viden.

Vi mødes kl. 13.00-16.00 fire gange årligt, og i 2023 bliver det på følgende onsdage:

7. februar 2023
3. maj 2023
16. august 2023
15. november 2023

Pris for deltagelse i netværket for hele 2023 er kr. 6.500,- plus moms.

Har du lyst til at vide mere, så kontakt Emil: 

Netværksdeltagere:

Emil Ljungström
Tlf.  2870 6461
Skriv til mig