Søg
Close this search box.
Silkeborg Green Business

Silkeborg Green Business

Borg Automotive

Virksomheden kort fortalt

BORG Automotive er Europas største uafhængige virksomhed inden for re-fabrikation af autoreservedele. Virksomheden modtager defekte dele, som re-fabrikeres og sælges på B2B-markedet - eksempelvis bremsekalibre, turboladere, startere og generatorer. Borg Automotive har en stærk markedsposition og en bæredygtig forretningsmodel baseret på cirkulær økonomi.

 

Ambitioner

Hos BORG Automotive tager vi ansvar for vores partnere, medarbejdere, samfundet og miljøet. Som en del af det danske konglomerat Schouw & Co arbejder vi efter en generel ramme, der tjener til at sætte en klar retning og faste mål for vores CSR/ESG-indsats.

Desuden har vi defineret vores ESG ambitioner frem mod 2030, hvor vi ønsker at begrænse klimapåvirkningen fra produktionen. Vi leverer produkter, der har en mindre miljøpåvirkning end nye dele, men vi har stadig en negativ indvirkning på miljøet. Frem mod 2030 sigter vi mod at reducere vores drivhusgasemissioner fra egen produktion med 30 % for at begrænse BORG Automotive miljøpåvirkning.

Grønne arbejdsområder

Klimaregnskab
ESG-Rapportering
Væsentlighedsanalyse
LCA (Livscyklusvurdering)
Scope 1
Scope 2
Scope 3
Certificeret ISO 14001 (miljøledelse)
Energioptimering
Cirkulær økonomi
Genanvendelse af materialer
VE (vedvarende energi)
Affaldssortering

Kontaktperson

Sten Højland

Kommende arrangementer

Kontakt os