Oplevelsesøkonomi

En sparringsgruppe for ledere – Oplevelsesøkonomi

Mange virksomheder arbejder for at tilføre oplevelser og merværdi til Silkeborg-området, og vi kan se, at virksomhederne har mange, sammenfaldende interesser og udfordringer. Vi laver derfor en gruppe, hvor man kan vende vigtige ting fra sin forretning med andre ligesindede, der netop deler det, at de gerne vil udvikle deres forretning.Som leder og/eller ejer driver du en god forretning i dag og har ambitioner og et ‘mindset’ om at ville mere. Silkeborg Business har udviklet idéen i samarbejde med ledere indenfor turisme, kultur og detailhandel.

Gruppen er tænkt som et sparringsrum i en travl hverdag, hvor man lærer af andres, ledelsesmæssige succeser og udfordringer.

Netværket sætter selv dagsordenen – fx:

 • Storytelling/ branding
 • Eventmaking
 • Tilpasning af forretningen til den digitale virkelighed herunder balancen mellem den ægte kundeoplevelse og brug af it
 • Oplevelsesøkonomi – Kundeoplevelser, -relation og –behov
 • Kundeoplevelse som nøglen til kunden
 • Strategi, handlinger og kommunikation heraf
 • Markedsføring
 • Hvordan man som leder finder fællesnævnere på baggrund af oplevelser, stemninger og fornemmelser
 • Nytænkning og vækst – også i ”konservative brancher”
 • Personaleledelse og motivation
 • Egen lederrolle og hvordan man får skabt ro for sig selv i kaos
 • Brug af bestyrelse
 • Involvering af frivillige
 • Ledelse af forandringer og hvordan vi bevarer ”sult i paradis”
 • Hvordan er min rolle i en virksomhed, der udvikler sig?

What’s in it for me: 

 • Du får jordnær inspiration fra andre ledere, som du kan overføre til din egen hverdag
 • Du møder andre, der har passion for at drive tingene frem
 • Vi udnytter styrken ved det lokale, da det giver et mindre tidsforbrug og en større frihed til at kontakte hinanden mellem møderne

Form: 

 • Møderne afholdes hos deltagerne i netværket
 • Mødefrekvens, tidspunkter og form aftales i gruppen – sandsynligvis 4 møder årligt
 • Temaet sættes fra gang til gang for at sikre høj relevans og aktualitet
 • Der bliver både prioriteret erfaringsudveksling mellem deltagerne og evt. eksterne indlæg fra relevante ressourcepersoner
 • Gruppestørrelse: 6-10 deltagere
 • Der vil være fortrolighed i gruppen, og konkurrerende virksomheder sættes ikke sammen
 • Hvert møde planlægges af Silkeborg Business i samarbejde med den leder, der er vært
 • Alle deltagere er medudviklere med direkte indflydelse

Målgruppe:
Ledere, der med deres virksomhed arbejder med at tilføre merværdi til Silkeborg-området primært indenfor turisme, kultur og detailhandel.

Ramme:
Medlemmerne lægger på skift ramme til møderne.

Pris:
7.500 kr. plus moms. Beløbet dækker facilitering.

Virksomheden skal være medlem af Silkeborg Business

Spørgsmål, tilmelding og mere information, kontakt:

Peter Fabricius
Tlf. 4119 5955
Skriv til mig