Søg
Close this search box.

Få styr på klimaberegningerne

11.
juni

Kom til møde om klimaberegninger hos Sweco Danmark A/S i Silkeborg

Bygherrer, rådgivere, materialeproducenter og underleverandører inden for byggeriet står i en helt ny situation pga. de klimakrav, der bliver stillet til byggeriet. Der er krav om beregninger og dokumentation for klimadata for de fleste nye bygninger og materialer. Der er også et CO2-loft for større bygninger, der skal overholdes, og bygherrer stiller flere og mere specifikke krav til klimabelastning.

Kort sagt: Klimaberegninger og data er helt centrale, når / hvis du som bygherre, rådgiver, producent eller underleverandør ønsker at komme i betragtning til en given opgave.

Når du afgiver tilbud, skal du have styr på CO2-data. Men hvordan kan virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen håndtere alle de nye krav?

Det stiller vi skarpt på til dette arrangement, som Silkeborg Business, Dansk Industri og SWECO står bag. Vi glæder os til at se dig.

Program

Kl. 7.00: Ankomst, netværk og morgenmad
Vi byder på kaffe, te og rundstykker – så kom glad og morgenfrisk!

Kl. 7.30: Velkomst og indflyvning til dagen
v/Ole Øster Madsen, næstformand i DI Silkeborg – Viborg

Kl. 7.40-8.20:  Krav til bæredygtigt byggeri
Med de nye lovkrav er der ingen vej udenom. Der skal bygges mere bæredygtigt! Men hvad går kravene ud på, og hvad betyder det egentlig for dig som bygherre, rådgiver, materialeproducent eller underleverandør? En ting er sikkert: Arbejder du i bygge- og anlægsbranchen, er du nødt til at forholde dig til en ny virkelighed.
v/Frederik Krogsøe, Seniorchefkonsulent, DI 

Kl. 8.20-9.00: Rammesætning og overordnet begrebsafklaring
Gennemgang af de mange bæredygtighedsbegreber, så alle deltagere får en fælles forståelse for bæredygtighed, og hvorfor det er vigtigt. Det er det bl.a., hvis man gerne vil gøre sig interessant for bygherrer og samarbejdspartnere.
v/Stephanie Carr, Bæredygtighedsleder, Sweco Danmark A/S

Kl. 9.00-9.15:  Pause

Kl. 9.15-10.00: LCA – Hvad, Hvordan, Hvornår etc.
En detaljeret gennemgang af hvad der indgår i en LCA beregning i forhold til byggeriets livscyklus, materialer mv. Hvordan er kravene i bygningsreglementet, hvad indgår i beregningen, og hvornår skal den laves. Herudover gennemgår vi nogle af de eksempler, Sweco tidligere har udarbejdet, og hvordan LCA kan bruges aktivt i forbindelse med design af bygninger.
v/Stephanie Carr, Bæredygtighedsleder, Sweco Danmark A/S

Kl. 10.00-10.30: Sådan har vi arbejdet med bæredygtighed – og sådan gør vi i vores tilbudsskrivning
Hør hvordan virksomheden Gustav Hansen Murer og Entreprise A/S har arbejdet med bæredygtighed som et strategisk indsatsområde i virksomheden. Gustav Hansen Murer og Entreprise A/S har trin for trin fået styr på klimaregnskabet, og C02-beregninger indgår i dag som et vigtigt parameter i tilbudsgivningen.
v/Poul Østerby, Gustav Hansen Murer og Entreprise A/S

Kl. 10.30-11.00: Dialog
Plads til spørgsmål og dialog med dagens oplægsholdere om, hvilke opmærksomhedspunkter lovkravene har af betydning for Jer.

Kl. 11.00 – Tak for i dag!

Frederik Krogsøe, Seniorchefkonsulent, DI 

Stephanie Carr, Bæredygtighedsleder, SWECO

Poul Østerby,
Gustav Hansen Murer- & Entreprenør A/S

Fakta: Bygningsreglementets nye klimakrav

  • De endelige bestemmelser om klimakrav til nybyggeri trådte i kraft i Bygningsreglementet 1. januar 2023
  • For nybyggeri skal bygherre dokumentere bygningens samlede CO2-aftryk med en klimaberegning for at opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen
  • For nybyggeri over 1.000 m2 er den øvre grænseværdi for CO2-udledning på 12,0 kg CO2-eq pr. m2 pr. år
  • Fra 2025 vil der i Bygningsreglementet forventes, at der bliver indført en grænseværdi for alt nybyggeri uanset størrelse, så længe det er omfattet af energirammen
  • Fra 2025 strammes kravene til maksimal klimapåvirkning – hvor meget ved vi ikke endnu
  • Der vil komme yderligere krav om LCA-beregning for renoveringsprojekter samt til modulerne i LCA, som omhandler transport, opførelse og affald.

I samarbejde med:

Dato og tid

11. juni 2024
07:00
- 11:00

Sted

Sweco Danmark A/S
Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg

Pris

Gratis

Arrangementet foregår i Swecos kantine

MÅLGRUPPE
Små og mellemstore virksomheder i bygge- og anlægsbranchen

ARRANGØRER
Dansk Industri
SWECO
Silkeborg Business

Tilmelding

Øvrige arrangementer

Kontakt os