Silkeborg Business ordinær generalforsamling

Kom med til vores generalforsamling – det er nemt i år, da mødet afvikles online. Vær bl.a. med til at hylde en lokal virksomhed, når vi uddeler Erhvervsprisen 2020 og brug din medlemsret til at få indflydelse på, hvem der skal sidde i vores repræsentantskab det næste år.

Erhvervsprisen 2020 går til en virksomhed i Silkeborg området, der har været inde i positiv vækst, har gjort noget særligt for at skaffe arbejdspladser eller har vist stort potentiale i øvrigt. Vær med til at hylde en stærk, lokal virksomhed!

Program:

 • Velkomst
 • Foreningen Silkeborg Business ordinære generalforsamling
 • Kommer dansk økonomi i gang igen i 2021 v/Niels Rønholt fra Jyske Bank
 • Årets Erhvervspris 2020
 • Tak for i dag

Valg til repræsentantskabet: På generalforsamlingen skal der vælges repræsentantskab til Silkeborg Business, hvor hvert medlem har én stemme. Ønsker du at stille op til repræsentantskabet, kan du gøre det ved at give besked til formanden for Silkeborg Business pr. mail til ls@silkeborgbusiness.dk

Fuldmagt: Ønsker du at give fuldmagt i forhold til afstemningen, skal en underskrevet fuldmagt være os i hænde senest den 2. marts 2021. Du kan finde en skabelon til fuldmagt i skærmens højre side. Hver medlemsvirksomhed har én stemme. Maksimalt 3 fuldmagter pr. medlem.
Fuldmagter kan sendes med post, overdrages eller sendes elektronisk til: kontakt@silkeborgbusiness.dk

Dagsorden ved Silkeborg Business’ ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent og stillingtagen til støtte til Fonden ErhvervSilkeborg
 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
 6. Valg af revisor
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden for Silkeborg Business pr. mail til ls@silkeborgbusiness.dk senest den 2. marts 2021.

Tid og sted:
23. marts 2021
kl. 15.00 – ca. 16.00

Online.
Vi sender en mail med link til mødet til de tilmeldte d. 22. marts.

Pris:
GratisSpørgsmål – kontakt:

Marianne Hegnet

Marianne Hegnet

Tlf. 2020 6018
Skriv til mig

Arrangementet er sponsoreret af:


Menu