Silkeborg Business konjunkturanalyse 2022

Som erhvervsorganisation er det afgørende, at vi kender situationen i Silkeborgs erhvervsliv, så vi kan få et billede af, hvordan det går hos vores medlemmer

Spørgeskemaundersøgelsen giver os mulighed for 1) at kontakte de virksomheder, som lige nu har en udfordring, de gerne vil have sparring på, 2) at vi som forening kan få input til nye aktiviteter, og 3) at vi med udgangspunkt i viden kan dele billedet med erhvervslivet om, hvordan det faktisk går.

Silkeborgs virksomheder ser positivt på deres virksomheds udvikling for 2022, men der er skyer i horisonten.

Den positive udvikling fra sidste år er fortsat: Hele 54% har øget deres omsætning i årets første måneder sammenlignet med 2021, og 88% af vores medlemsvirksomheder forventer lige nu at gå ud af 2022 med et positivt resultat.

35% frygter dog at måtte afskedige medarbejdere i løbet af 2022 i et eller andet omfang, og det er 10% flere end i 2021. Ukrainekrisen, de stigende priser og forsyningssituationen har skabt en generelt usikkerhed, som er større, end vi så i vores rundspørge i 2021.

Silkeborg Business’ konjunkturanalyse 2022

 • 185 virksomheder har pt. besvaret undersøgelsen, og det giver os en stærk strømpil for hvordan det går i erhvervslivet.
 • Undersøgelsen er foretaget fra den 28.2. til den 21.3. 2022.
 • Undersøgelsen er foretaget efter påbegyndelsen af krigshandlingerne i Ukraine, og det ses i tilbagemeldingerne.

Undersøgelsen i tal:

 • 88% af Silkeborg Business’ medlemsvirksomheder forventer lige nu at komme godt ud af 2022 med sorte tal på bundlinjen. 6% forventer et negativt resultat. 1% et livstruende resultat for virksomheden
 • 54% har en øget omsætning ift sidste år og 33% en uændret omsætning. 13% har oplevet et fald i omsætningen
 • 88% forventer positivt resultat for 2022 – 8% forventer negativt resultat i år
 • 30% har ansat medarbejdere og 62% har fastholdt antallet af medarbejdere. 8% har afskediget medarbejdere
 • 35 % frygter at måtte afskedige medarbejdere i løbet af 2022. I 2021 var tallet kun 20%.
 • 69% af virksomhederne investerer som planlagt eller mere. 15% investerer mindre end forventet. Med investeringer forstås maskiner, udstyr, medarbejdere mm.
 • 83% af medlemsvirksomhederne forventer en stabil økonomisk udvikling eller vækst i 2022. 12% forventer økonomisk tilbagegang

Barrierer

Vi har spurgt vores medlemsvirksomheder til deres største barrierer i 2022. 140 virksomheder har svaret, og der er fire udfordringer, der går igen, og de hænger på mange måder sammen:

 • Den største barriere er forsyningssituationen og priser: Leveringsproblemer og mangel på materialer nævnes af mange – det gør det også sværere at planlægge som underleverandør eller som forhandler. De stigende priser på materialer, fragt, energi fylder meget. Det er den største udfordring for mere end  hver tredje virksomhed i Silkeborg.
 • Den næststørste bekymring går på Ukrainekrisen og eftervirkninger af coronakrisen. Ukrainekrisen har forstærket den udvikling, der allerede var sat i gang ifm. coronakrisen. Flere nævner ligeledes gæld som følge af coronakrisen, som barriere.
 • Den tredje barrierer i 2022 for Silkeborgs virksomheder er mangel på kvalificerede medarbejdere.

Spørgeskemaet, der ligger til grund for analyseresultatet, er sendt ud til 845 medlemmer af Silkeborg Business i perioden 21.-28. februar 2022.