Nye forretningsmodeller og forretningsmodel-innovation

I forskningscenteret på Aalborg Universitet, Business Design Lab, samles ny viden om forretningsmodeller, og der forskes i udviklingen af nye modeller, samt dokumentation af de forskellige forretningsmodellers effekt og bæredygtighed.

Professor og leder af Aalborg University Business School, Christian Nielsen, giver os indsigt i, og overblik over – den rivende udvikling af nye forretningsmodeller, som spirer frem overalt, og som ofte er drevet af nye digitale tilbud og nye måder at skabe partnerskaber omkring værdiskabelse på.

Desuden får vi mulighed for at innovere på egen virksomheds forretningsmodel.

Når du går hjem fra arrangementet, har du fået:

  • Oversigt over og indsigt i, hvad der kendetegner de nye forretningsmodeller, der vinder udbredelse på verdensplan
  • Klarhed over potentialet i at arbejde med forretningsmodeller og hvad der skal til for at være klar til dette arbejde
  • Bevidsthed om, hvordan forretningsmodeller kan innoveres
  • Inspiration til og konkret indsigt i, hvordan man kan arbejde med sin virksomheds forrentningsmodel

Tid og sted:
3. maj 2021
kl. 17.00 – 19.00

i Byrådssalen
på Det Gamle Rådhus
Torvet 2A, 1. sal
Silkeborg

Pris:
Gratis og åbent for alleSpørgsmål – kontakt:

Tessa Salling Tlf. 3049 5003

Skriv til mig

Menu