Salgsgruppen Business Coach

I forlængelse af Silkeborg Business’ særlige iværksætterforløb for ledige, Business Coach, tilbyder vi dette netværk, hvor tidligere Business Coach-deltagere kan få støtte og møde hinanden. Fælles for alle medlemmerne af netværket er således, at de har været igennem samme proces i forløbet, og nu står med en ny virksomhed, som enten allerede er, eller skal etableres de kommende år.

Formålet med netværket er, at få endnu flere iværksættere til at lykkes med deres virksomheder på sigt. Netværkets hovedfokus er at støtte og øge motivationen til specielt salg i de første, svære år som iværksætter.

Vi vil opfordre gruppen til at bruge hinanden og dele ideer m.m. mellem møderne. Det er vigtigt, at vi får skabt et aktivt fællesskab, hvor alle tager ”eget initiativ” – for succesen skal skabes i hverdagen mellem vores møder.

Der bliver et salgstema for hvert møde (kundeværdi, kundekontakten, kundemødet, salgspipeline m.m.)  Alle deltagere får en mail med forberedelse inden netværksmøderne. Som slut på vores møder vil alle også blive opfordret til at fastsætte nogle mål til indfrielse, inden vi mødes igen.

Hvem kan deltage:

  • Alle som har været igennem Business Coach forløb.
  • Kræver at du stadig er selvstændig – du er i gang (fuldtid el. deltid).

Hvad forventer vi:

  • At du brænder for din forretning og har lyst til at udvikle den yderligere.
  • At du vil prioritere og deltage i netværksmøderne.
  • At du er forberedt inden vi mødes.
  • At du deltager aktivt – og bidrager med guldkorn til kollegaerne.

Vores netværksmøder er en blanding mellem teori, træningsøvelser, erfaringsudveksling, cases og sparring; men allervigtigst er, at vi har det sjovt, når vi træner og mødes.

Ellers virker det ikke.

Målgruppe:
Tidligere deltagere i et Business Coach forløb, som er i gang som selvstændig.

Mødefrekvens:
1 gang i kvartalet – 3 timer pr. gang.

Pris:
Gratis, men det er en betingelse, at virksomheden er medlem af Silkeborg Business.

Spørgsmål, tilmelding og mere information, kontakt:

Jan Kuipers
Tlf. 5361 8016